Monday, November 28, 2011

0 Latihan Digraf

NEXT - Latihan Digraf

0 Perkataan Digraf

NEXT - Perkataan Digraf

0 Latihan Vokal Berganding

NEXT - Latihan Vokal Berganding

Tuesday, November 22, 2011

0 Permainan Bahasa ( Papan Huruf Bermagnet)

NEXT - Permainan Bahasa ( Papan Huruf Bermagnet)

0 Perkataan Diftong dan Vokal BergandingNEXT - Perkataan Diftong dan Vokal Berganding

Sunday, November 20, 2011

0 Didik Hibur (Permainan Bongkah Huruf)NEXT - Didik Hibur (Permainan Bongkah Huruf)

0 Perkataan KVKK+KVKK

NEXT - Perkataan KVKK+KVKK

0 Perkataan KVK+KVKK

NEXT - Perkataan KVK+KVKK

0 Perkataan KVKK+KV

NEXT - Perkataan KVKK+KV

Saturday, November 12, 2011

0 Perkataan KV+KVKKNEXT - Perkataan KV+KVKK

0 Perkataan V+KVKK


NEXT - Perkataan V+KVKK

0 Perkataan KVKK

Kvkk
View more presentations from nurr_ieman

NEXT - Perkataan KVKK

Tuesday, November 8, 2011

0 Perkataan KVK+KVK

NEXT - Perkataan KVK+KVK

0 Perkataan KVK+KVNEXT - Perkataan KVK+KV

0 Perkataan KV+KVK

NEXT - Perkataan KV+KVK

0 Perkataan KVKNEXT - Perkataan KVK

Monday, November 7, 2011

0 Perkataan KV+KV+KV

NEXT - Perkataan KV+KV+KV

0 Perkataan KV+KV


NEXT - Perkataan KV+KV

0 Mengenal dan Membunyikan Huruf Vokal
NEXT - Mengenal dan Membunyikan Huruf Vokal

Saturday, November 5, 2011

NEXT -

Friday, November 4, 2011

0 Suku Kata

Suku Kata
Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan.
Dalam bahasa Melayu terdapat sebelas pola suku kata. Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka.
Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan. Beberapa jenis suku kata: 
1. Kata tunggal satu suku kata
Suku kata
Contoh
KV
yu
VK
am
KKVK
draf, gred. brek
 2. Kata tunggal dua suku kata
Suku Kata
Contoh
V + KV
ibu, ela, era
V + VK
air, aib
V + KVK
adat, emas
VK + KV
anda, unta, angsa
VK +  KVK
antah, untuk, ingkar,
KV + KVK
bukan, dekat
 3. Kata tunggal tiga suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+V+KV
biasa, cuaca, suara
KV + V +KV
kaedah
V + KV + V
abai, usia
KV+KV+VK
maruah, peluang
KV+KVK+KVK
kelompok, kumandang
 4. Kata tunggal empat suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+KV+KV+KV
panorama
KV+KV+KV+KVK
masyarakakat
KVK+KV+V+KV
sentiasa
5. Kata-kata tunggal yang lebih daripada empat suku kata ialah:
universiti = V + KV + KVK +KV+KV ( lima suku kata)
NEXT - Suku Kata

Thursday, November 3, 2011

0 Vokal dan Konsonan

Vokal
Terdapat enam vokal dalam Bahasa Melayu. Lihat jadual di bawah.
Lambang fonetikContoh perkataanNota
[a]anak, tanah, lada 
[è]ela, semak, sate 
[i]iring, kita, seri 
[]emak, betulTidak terdapat di hujung perkataan
[o]obor, botak, moto 
[u]ular, sultan, saku 

Konsonan asli bahasa Melayu
Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman.
Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan iaitu p, t, m, n, /ng/, s, h, r dan l.
Konsonan b, d, g, c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab, had, beg, koc dan kolej. Huruf konosnan /ny/, w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan.
Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir, gusi, lelangit lembut,  dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung.
[p], [b], [t], [d], [k], [g], [q], [c], [j], [m], [n], [], [], [f], [v], [], [], [s], [z], [], [x], [], [h], [r], [l], [w], [y]
NEXT - Vokal dan Konsonan

0 Suku Kata

 • Umumnya, dalam bahasa Melayu, terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal, konsonan dan diftong.
 • Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut.
 • Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit.
 • Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.
 • Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai  vokal.
 • Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru-paru terganggu, dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui ronga mulut atau rongga hidung.
 • Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan.
 • Selain dua golongan utama itu, terdapat pula bunyi geluncuran, iaitu bunyi yang bermula daripada satu vi\oakl dan beralih kepada bunyi vokal yag lain.
 • Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong.

NEXT - Suku Kata

Monday, November 28, 2011

Latihan Digraf

latihan digraf D20102042178

Perkataan Digraf

perkataan Digraf D20102042178

Latihan Vokal Berganding

latihan literasi 1 D20102042178

Tuesday, November 22, 2011

Permainan Bahasa ( Papan Huruf Bermagnet)

Perkataan Diftong dan Vokal BergandingSunday, November 20, 2011

Didik Hibur (Permainan Bongkah Huruf)Perkataan KVKK+KVKK

Perkataan KVK+KVKK

Perkataan KVKK+KV

Saturday, November 12, 2011

Perkataan KV+KVKKPerkataan V+KVKK


Perkataan KVKK

Kvkk
View more presentations from nurr_ieman

Tuesday, November 8, 2011

Perkataan KVK+KVK


Perkataan KVK+KVPerkataan KV+KVK


Perkataan KVKMonday, November 7, 2011

Perkataan KV+KV+KVPerkataan KV+KV


Mengenal dan Membunyikan Huruf Vokal
Saturday, November 5, 2011

Contoh RPH Literasi

Friday, November 4, 2011

Suku Kata

Suku Kata
Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan.
Dalam bahasa Melayu terdapat sebelas pola suku kata. Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka.
Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan. Beberapa jenis suku kata: 
1. Kata tunggal satu suku kata
Suku kata
Contoh
KV
yu
VK
am
KKVK
draf, gred. brek
 2. Kata tunggal dua suku kata
Suku Kata
Contoh
V + KV
ibu, ela, era
V + VK
air, aib
V + KVK
adat, emas
VK + KV
anda, unta, angsa
VK +  KVK
antah, untuk, ingkar,
KV + KVK
bukan, dekat
 3. Kata tunggal tiga suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+V+KV
biasa, cuaca, suara
KV + V +KV
kaedah
V + KV + V
abai, usia
KV+KV+VK
maruah, peluang
KV+KVK+KVK
kelompok, kumandang
 4. Kata tunggal empat suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+KV+KV+KV
panorama
KV+KV+KV+KVK
masyarakakat
KVK+KV+V+KV
sentiasa
5. Kata-kata tunggal yang lebih daripada empat suku kata ialah:
universiti = V + KV + KVK +KV+KV ( lima suku kata)

Thursday, November 3, 2011

Vokal dan Konsonan

Vokal
Terdapat enam vokal dalam Bahasa Melayu. Lihat jadual di bawah.
Lambang fonetikContoh perkataanNota
[a]anak, tanah, lada 
[è]ela, semak, sate 
[i]iring, kita, seri 
[]emak, betulTidak terdapat di hujung perkataan
[o]obor, botak, moto 
[u]ular, sultan, saku 

Konsonan asli bahasa Melayu
Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman.
Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan iaitu p, t, m, n, /ng/, s, h, r dan l.
Konsonan b, d, g, c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab, had, beg, koc dan kolej. Huruf konosnan /ny/, w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan.
Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir, gusi, lelangit lembut,  dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung.
[p], [b], [t], [d], [k], [g], [q], [c], [j], [m], [n], [], [], [f], [v], [], [], [s], [z], [], [x], [], [h], [r], [l], [w], [y]

Suku Kata

 • Umumnya, dalam bahasa Melayu, terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal, konsonan dan diftong.
 • Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut.
 • Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit.
 • Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.
 • Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai  vokal.
 • Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru-paru terganggu, dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui ronga mulut atau rongga hidung.
 • Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan.
 • Selain dua golongan utama itu, terdapat pula bunyi geluncuran, iaitu bunyi yang bermula daripada satu vi\oakl dan beralih kepada bunyi vokal yag lain.
 • Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong.


 

LITERASI (LINUS) | Copyright © 2011
Designed by Rinda's Templates | Picture by Wanpagu
Template by Blogger Platform