Tuesday, December 6, 2011

0 Rangkai Kata

NEXT - Rangkai Kata

0 Imbuhan Akhiran

NEXT - Imbuhan Akhiran

0 Imbuhan Awalan

NEXT - Imbuhan Awalan

Monday, November 28, 2011

0 Latihan Digraf

NEXT - Latihan Digraf

0 Perkataan Digraf

NEXT - Perkataan Digraf

0 Latihan Vokal Berganding

NEXT - Latihan Vokal Berganding

Tuesday, November 22, 2011

0 Permainan Bahasa ( Papan Huruf Bermagnet)

NEXT - Permainan Bahasa ( Papan Huruf Bermagnet)

0 Perkataan Diftong dan Vokal BergandingNEXT - Perkataan Diftong dan Vokal Berganding

Sunday, November 20, 2011

0 Didik Hibur (Permainan Bongkah Huruf)NEXT - Didik Hibur (Permainan Bongkah Huruf)

0 Perkataan KVKK+KVKK

NEXT - Perkataan KVKK+KVKK

0 Perkataan KVK+KVKK

NEXT - Perkataan KVK+KVKK

0 Perkataan KVKK+KV

NEXT - Perkataan KVKK+KV

Saturday, November 12, 2011

0 Perkataan KV+KVKKNEXT - Perkataan KV+KVKK

0 Perkataan V+KVKK


NEXT - Perkataan V+KVKK

0 Perkataan KVKK

Kvkk
View more presentations from nurr_ieman

NEXT - Perkataan KVKK

Tuesday, November 8, 2011

0 Perkataan KVK+KVK

NEXT - Perkataan KVK+KVK

0 Perkataan KVK+KVNEXT - Perkataan KVK+KV

0 Perkataan KV+KVK

NEXT - Perkataan KV+KVK

0 Perkataan KVKNEXT - Perkataan KVK

Monday, November 7, 2011

0 Perkataan KV+KV+KV

NEXT - Perkataan KV+KV+KV

0 Perkataan KV+KV


NEXT - Perkataan KV+KV

0 Mengenal dan Membunyikan Huruf Vokal
NEXT - Mengenal dan Membunyikan Huruf Vokal

Saturday, November 5, 2011

NEXT -

Friday, November 4, 2011

0 Suku Kata

Suku Kata
Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan.
Dalam bahasa Melayu terdapat sebelas pola suku kata. Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka.
Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan. Beberapa jenis suku kata: 
1. Kata tunggal satu suku kata
Suku kata
Contoh
KV
yu
VK
am
KKVK
draf, gred. brek
 2. Kata tunggal dua suku kata
Suku Kata
Contoh
V + KV
ibu, ela, era
V + VK
air, aib
V + KVK
adat, emas
VK + KV
anda, unta, angsa
VK +  KVK
antah, untuk, ingkar,
KV + KVK
bukan, dekat
 3. Kata tunggal tiga suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+V+KV
biasa, cuaca, suara
KV + V +KV
kaedah
V + KV + V
abai, usia
KV+KV+VK
maruah, peluang
KV+KVK+KVK
kelompok, kumandang
 4. Kata tunggal empat suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+KV+KV+KV
panorama
KV+KV+KV+KVK
masyarakakat
KVK+KV+V+KV
sentiasa
5. Kata-kata tunggal yang lebih daripada empat suku kata ialah:
universiti = V + KV + KVK +KV+KV ( lima suku kata)
NEXT - Suku Kata

Thursday, November 3, 2011

0 Vokal dan Konsonan

Vokal
Terdapat enam vokal dalam Bahasa Melayu. Lihat jadual di bawah.
Lambang fonetikContoh perkataanNota
[a]anak, tanah, lada 
[è]ela, semak, sate 
[i]iring, kita, seri 
[]emak, betulTidak terdapat di hujung perkataan
[o]obor, botak, moto 
[u]ular, sultan, saku 

Konsonan asli bahasa Melayu
Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman.
Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan iaitu p, t, m, n, /ng/, s, h, r dan l.
Konsonan b, d, g, c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab, had, beg, koc dan kolej. Huruf konosnan /ny/, w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan.
Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir, gusi, lelangit lembut,  dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung.
[p], [b], [t], [d], [k], [g], [q], [c], [j], [m], [n], [], [], [f], [v], [], [], [s], [z], [], [x], [], [h], [r], [l], [w], [y]
NEXT - Vokal dan Konsonan

0 Suku Kata

 • Umumnya, dalam bahasa Melayu, terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal, konsonan dan diftong.
 • Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut.
 • Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit.
 • Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.
 • Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai  vokal.
 • Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru-paru terganggu, dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui ronga mulut atau rongga hidung.
 • Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan.
 • Selain dua golongan utama itu, terdapat pula bunyi geluncuran, iaitu bunyi yang bermula daripada satu vi\oakl dan beralih kepada bunyi vokal yag lain.
 • Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong.

NEXT - Suku Kata

Wednesday, October 5, 2011

0 Lagu Haiwan

NEXT - Lagu Haiwan

0 Lagu KVK

NEXT - Lagu KVK

0 Lagu Suku Kata

NEXT - Lagu Suku Kata

Sunday, October 2, 2011

0 LINUS

NKRA
Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk  meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.


Prasekolah
Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012;serta  meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan  menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan .

Literasi & Numerasi  (LINUS)
Setiap kanak-kanak1  menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT)
Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter  dan identiti tersendiriSekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi .

Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian  untuk menilai  Pengetua dan Guru Besar  (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah .

LINUS

Apa itu LINUS? LINUS dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Literasi ( Literacy) dan Numerasi (Numeracy). 


Saya lebih berfokus bahagian Literasi  bagi blog saya ini. Menurut Kamus Dewan, Literasi adalah kebolehan menulis dan membaca, celik huruf; ~ komputer tahu menggunakan dan mengendalikan komputer. 


LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.
NEXT - LINUS

Tuesday, December 6, 2011

Rangkai Kata

RANGKAI KATA D20102042178

Imbuhan Akhiran

IMBUHAN AKHIRAN D20102042178

Imbuhan Awalan

IMBUHAN AWALAN D20102042178

Monday, November 28, 2011

Latihan Digraf

latihan digraf D20102042178

Perkataan Digraf

perkataan Digraf D20102042178

Latihan Vokal Berganding

latihan literasi 1 D20102042178

Tuesday, November 22, 2011

Permainan Bahasa ( Papan Huruf Bermagnet)

Perkataan Diftong dan Vokal BergandingSunday, November 20, 2011

Didik Hibur (Permainan Bongkah Huruf)Perkataan KVKK+KVKK

Perkataan KVK+KVKK

Perkataan KVKK+KV

Saturday, November 12, 2011

Perkataan KV+KVKKPerkataan V+KVKK


Perkataan KVKK

Kvkk
View more presentations from nurr_ieman

Tuesday, November 8, 2011

Perkataan KVK+KVK


Perkataan KVK+KVPerkataan KV+KVK


Perkataan KVKMonday, November 7, 2011

Perkataan KV+KV+KVPerkataan KV+KV


Mengenal dan Membunyikan Huruf Vokal
Saturday, November 5, 2011

Contoh RPH Literasi

Friday, November 4, 2011

Suku Kata

Suku Kata
Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan.
Dalam bahasa Melayu terdapat sebelas pola suku kata. Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka.
Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan. Beberapa jenis suku kata: 
1. Kata tunggal satu suku kata
Suku kata
Contoh
KV
yu
VK
am
KKVK
draf, gred. brek
 2. Kata tunggal dua suku kata
Suku Kata
Contoh
V + KV
ibu, ela, era
V + VK
air, aib
V + KVK
adat, emas
VK + KV
anda, unta, angsa
VK +  KVK
antah, untuk, ingkar,
KV + KVK
bukan, dekat
 3. Kata tunggal tiga suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+V+KV
biasa, cuaca, suara
KV + V +KV
kaedah
V + KV + V
abai, usia
KV+KV+VK
maruah, peluang
KV+KVK+KVK
kelompok, kumandang
 4. Kata tunggal empat suku kata
Suku Kata
Contoh
KV+KV+KV+KV
panorama
KV+KV+KV+KVK
masyarakakat
KVK+KV+V+KV
sentiasa
5. Kata-kata tunggal yang lebih daripada empat suku kata ialah:
universiti = V + KV + KVK +KV+KV ( lima suku kata)

Thursday, November 3, 2011

Vokal dan Konsonan

Vokal
Terdapat enam vokal dalam Bahasa Melayu. Lihat jadual di bawah.
Lambang fonetikContoh perkataanNota
[a]anak, tanah, lada 
[è]ela, semak, sate 
[i]iring, kita, seri 
[]emak, betulTidak terdapat di hujung perkataan
[o]obor, botak, moto 
[u]ular, sultan, saku 

Konsonan asli bahasa Melayu
Dalam bahasa Melayu terdapat 18 bunyi konsonan asli sembilan konsonan pinjaman.
Sembilan konsonan asli dapat hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan iaitu p, t, m, n, /ng/, s, h, r dan l.
Konsonan b, d, g, c dan j hanya hadir pada akhir perkataan pinjaman seperti bab, had, beg, koc dan kolej. Huruf konosnan /ny/, w dan y tidak pernah terdapat pada akhir perkataan.
Konsonan ialah bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara yang tersekat atau terhalang oleh salah satu alat sebutan seperti bibir, gusi, lelangit lembut,  dan sebagainya dan udara dilepaskan melalui rongga mulut atau rongga hidung.
[p], [b], [t], [d], [k], [g], [q], [c], [j], [m], [n], [], [], [f], [v], [], [], [s], [z], [], [x], [], [h], [r], [l], [w], [y]

Suku Kata

 • Umumnya, dalam bahasa Melayu, terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal, konsonan dan diftong.
 • Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut.
 • Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit.
 • Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.
 • Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai  vokal.
 • Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru-paru terganggu, dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui ronga mulut atau rongga hidung.
 • Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan.
 • Selain dua golongan utama itu, terdapat pula bunyi geluncuran, iaitu bunyi yang bermula daripada satu vi\oakl dan beralih kepada bunyi vokal yag lain.
 • Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong.

Wednesday, October 5, 2011

Lagu Haiwan

Lagu KVK

Lagu Suku Kata

Sunday, October 2, 2011

LINUS

NKRA
Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk  meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.


Prasekolah
Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012;serta  meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan  menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan .

Literasi & Numerasi  (LINUS)
Setiap kanak-kanak1  menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT)
Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter  dan identiti tersendiriSekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi .

Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian  untuk menilai  Pengetua dan Guru Besar  (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah .

LINUS

Apa itu LINUS? LINUS dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Literasi ( Literacy) dan Numerasi (Numeracy). 


Saya lebih berfokus bahagian Literasi  bagi blog saya ini. Menurut Kamus Dewan, Literasi adalah kebolehan menulis dan membaca, celik huruf; ~ komputer tahu menggunakan dan mengendalikan komputer. 


LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

 

LITERASI (LINUS) | Copyright © 2011
Designed by Rinda's Templates | Picture by Wanpagu
Template by Blogger Platform