Wednesday, October 5, 2011

0 Lagu Haiwan

NEXT - Lagu Haiwan

0 Lagu KVK

NEXT - Lagu KVK

0 Lagu Suku Kata

NEXT - Lagu Suku Kata

Sunday, October 2, 2011

0 LINUS

NKRA
Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk  meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.


Prasekolah
Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012;serta  meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan  menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan .

Literasi & Numerasi  (LINUS)
Setiap kanak-kanak1  menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT)
Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter  dan identiti tersendiriSekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi .

Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian  untuk menilai  Pengetua dan Guru Besar  (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah .

LINUS

Apa itu LINUS? LINUS dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Literasi ( Literacy) dan Numerasi (Numeracy). 


Saya lebih berfokus bahagian Literasi  bagi blog saya ini. Menurut Kamus Dewan, Literasi adalah kebolehan menulis dan membaca, celik huruf; ~ komputer tahu menggunakan dan mengendalikan komputer. 


LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.
NEXT - LINUS

Wednesday, October 5, 2011

Lagu Haiwan

Lagu KVK

Lagu Suku Kata

Sunday, October 2, 2011

LINUS

NKRA
Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk  meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.


Prasekolah
Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012;serta  meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan  menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan .

Literasi & Numerasi  (LINUS)
Setiap kanak-kanak1  menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT)
Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter  dan identiti tersendiriSekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi .

Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian  untuk menilai  Pengetua dan Guru Besar  (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah .

LINUS

Apa itu LINUS? LINUS dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Literasi ( Literacy) dan Numerasi (Numeracy). 


Saya lebih berfokus bahagian Literasi  bagi blog saya ini. Menurut Kamus Dewan, Literasi adalah kebolehan menulis dan membaca, celik huruf; ~ komputer tahu menggunakan dan mengendalikan komputer. 


LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta
mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

 

LITERASI (LINUS) | Copyright © 2011
Designed by Rinda's Templates | Picture by Wanpagu
Template by Blogger Platform